Cilvēks cilvēkam

Pakalpojumi

/ Bibliotēka

Iestādes otrajā stāvā klientiem ir pieejama plaša bibliotēka, kurā iespējams izvēlēties garīgo vai laicīgo literatūru, lasīt žurnālus, laikrakstus un avīzes. Klientiem, kuri paši nespēj pārvietoties, bet vēlas lasīt, ir iespēja izteikt savas vēlmes sociālajam aprūpētājam. Klientiem par saviem līdzekļiem ir iespēja abonēt sev tīkamu laikrakstu vai žurnālu.  Savukārt, esam novērojuši, ka mūsu iemītnieki ir pretimnākoši – veic priekšlasījumus tiem mājiniekiem, kuri paši to vairs nespēj.