Cilvēks cilvēkam

Pakalpojumi

/ Juridiskie pakalpojumi

Pēc nepieciešamības mēs piedāvājam saviem klientiem jurista konsultācijas dažāda rakstura jautājumu risināšanai, lai atvieglotu klientu dzīvi pie mums, lai palīdzētu risināt ārpus Iestādes pastāvošās nesaskaņas un problēmas, kas varētu ietekmēt mūsu klientu pilnvērtīgu un mierīgu dzīvi mūsu mājā.