Cilvēks cilvēkam

NODIBINĀJUMS "FONDS "CILVĒKS CILVĒKAM"" 

Vārds  
E-pasts  
Tālrunis  
Ziņojums  

Kontakti

Vienotais reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese:

 

Tālrunis:

Norēķinu konta numurs:

Banka:

Kods

40008040228

Cīruļu iela 6, Pāvilosta,

Pāvilostas novads, LV-3466

+371 29424280

LV96RIKO0002013226490

AS DNB banka

RIKOLV2X

Rekvizīti

Mobilais tālr.:

Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:

Adrese:

+371 29424280

+371 29471037

+371 63498205

+371 63498205

info@pansionats.com

Cīruļu iela 6, Pāvilosta,

Pāvilostas novads LV-3466

Lai sazinātos ar mums, lūgums izmantot šo kontaktformu.

ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde (Iestāde)