Cilvēks cilvēkam

Pakalpojumi

Nodibinājums „Fonds „Cilvēks cilvēkam”” ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde (Iestāde) piedāvā ilgstošo diennakts sociālo aprūpi un/vai sociālo rehabilitāciju pilngadīgām personām.