Cilvēks cilvēkam

Pakalpojumi

/ Sociālā rehabilitācija

Piedāvājam arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar kustību traucējumiem, pēc vajadzības nodrošinam ar tehnisko aprīkojumu, teritorija ir piemērota, lai droši pārvietotos ar palīglīdzekļiem, būtu iespēja izvingroties svaigā gaisā netraucēti.