Cenas

30 EUR diennaktī (3.aprūpes līmenis)
32 EUR diennaktī (4.aprūpes līmenis)

Par izcenojumiem lūdzam Jūs sazināties ar Jāni Briedi +371 29471037