Juridiskie pakalpojumi

Konsultējam mūsu potenciālos klientus dažādu ar pakalpojuma saņemšanu saistītu dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un anulēšanas jautājumos.

Konsultējam un palīdzam nokārtot ar apbedīšanu saistītus jautājumus.