Juridiskie pakalpojumi

 

Konsultējam mūsu potenciālos klientus dažādu ar pakalpojuma saņemšanu saistītu dokumentu sagatavošanas, iesniegšanas un anulēšanas jautājumos.
Konsultējam un palīdzam nokārtot ar apbedīšanu saistītus jautājumus.