Uzņemšana

Uzņemot klientu nepieiešams:

1. Pase vai ID karte

2. invaliditāti apstiprinošs dokuments (lēmums, atzinums)

3. ģimenes ārsta izziņa par klienta atbilstību vispārējā tipa sociālās aprūpes iestādei

4. ģimenes ārsta izziņa par pārslimotām slimībām un norādi par medikamentu lietošanu

5. garantijas vēstule par līdzfinansējumu

6. iesniegums no klienta par vēlmi atrasties mūsu iestādē

Jautājumu vai neskaidrību par uzņemšanu gadījumā lūdzu Jūs kontaktēties ar mūsu vadītāju Mairu Briedi +371 29424280