Pakalpojumi

  • Pakalpojumi 24h diennaktī;
  • Medicīniskā aprūpe pēc nepieciešamības;
  • Reģistrācija pie ģimenes ārsta;
  • Dzīvesvietas deklarēšana;
  • Iespēja tikties ar savas konfesijas garīdzniekiem pēc savas ticības pārliecības;
  • Juridiskās konsultācijas; 
  • Laicīgā un garīgā literatūra dažādās valodās, ieraksti (līgums ar Liepājas neredzīgo biedrību);
  • Transports guļošu un sēdošu iemītnieku pārvadāšanai;
  • Dažādota brīvā laika pavadīšana.